За осъществяване на целите си фондацията осъществява следните дейности: