Музей

Фондацията започва представянето на измервателни уреди, които са били използвани oт медицинската радиология през миналия век в България. Като средства за измерване са прилагани за дозиметрия на рентгеновото лъчение. Градуирани са в единиците на актуалните за времето си физични величини. Представените експонати са показвани през 2012/3 година в Националния политехнически музей, а сега са част от постоянна изложба в Националния център по радиобиология и радиационна защита при М З.
Първата дузина виртуално представени измервателни уреди имат широк обхват на приложение за определяне на физико-техническите и радиационните характеристики на рентгеновите апарати за лъчелечение (рентгенова терапия) и образна (рентенова) диагностика. През годините са събирани и съхранявани във Физичната лаборатория на бившата столична болница ИСУЛ (сега УБ „Цaрица Йоанна“). Всеки от експонатите е заснет и показан с кратко описание на предназначението му и някои допълнения относно създаването, комплектацията и схемното решение.
Представянето на експонатите е отворено за добавяне на факти и отстраняване на неточности от посетителите на този сайт, за което Фондацията предварително благодари..
В бъдеще представянето ще се разшири с включването на уредби и апарати, технически средства и помагала, прилагани в миналото в медицинската практика у нас. Хронологично ще бъдат показани значимите открития на радиологичната физика в света, както и портрети и слова за български и чуждестранни физици.

Здравко Бучаклиев

Начало » Музей » Various albums