За радиацията

Йонизиращи лъчения

Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото

Основни величини и единици в радиационната защита

 

Материалите в този уеб-сайт се предоставят за използване с учебна цел. При използването на тези материали в учебни пособия, реферати, публикации или други подобни разработки, задължително трябва да се цитира авторът и източникът.