За радиологията

Йонизиращите лъчения в медицината

Физиката в образната диагностика

Лъчелечението в България и медицинските физици в него

Обучение и квалификация на медицинските физици в България

Физика в лъчелъчението  [свалете файл]

Гама камерата на Ангер

 

 

Материалите в този уеб-сайт се предоставят за използване с учебна цел. При използването на тези материали в учебни пособия, реферати, публикации или други подобни разработки, задължително трябва да се цитира авторът и източникът