Конференции

Международна конференция „Радиационна защита в медицината”

Ривиера, Варна
1-3 септември 2010 г.
www.rpm2010.roentgen-bg.org

Международна конференция „Радиационна защита в медицината”

Ривиера, Варна
30 май – 2 юни 2014 г.
www.rpm2014.roentgen-bg.org