Конкурси

Ученически конкурс на тема „Измерване на радиацията в медицината“ 2013 г.

Научете повече

Ученически конкурс на тема „Радиацията и човекът“ 2011 г

Научете повече