Конкурси

Ученически конкурс на тема „Радиацията и човекът“ 2011 г.

Ученически конкурс на тема „Измерване на радиацията в медицината“ 2013 г.