Изложба

От 10.12.2012 г. до 04.06.2013 г. фондация “Рьонтген” организира изложба “ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА”. Изложбата беше открита от директора на НПТМ д-р Е. Цекова. След официалното откриване на изложбата, съпътствано от широко присъствие, беше изнесена кратка музикална програма от невръстни деца-пианисти. По темата на изложбата, за присъстващите средношколци, беше проведена викторина-конкурс с награди от фондацията Изложбата се проведе при значим интерес от столичните училища. Фондацията отпечата
и предостави 1100 броя учебен материал – богато илюстрована
книжка. При посещението на изложбата всеки ученик получи безвъзмездно екземпляр от учебното помагало. Eкспонатите бяха разположени в сградата на Националния политехнически музей, съорганизатор на събитието.

Книжка към изложбата