Коледна лектория за учители по физика

Коледната лектория под общото заглавие „Физиката в медицината” има вече 20-годишна история. Тя е предназначена за учителите по физика от софийските училища. Името е свързано с първите години, когато лекторията се провеждаше през Коледната ученическа ваканция. Сега това става в кратката междусрочна ваканция в края на м. януари или началото на февруари. Мястото на лекторията в началото беше Медицинския университет-София, а от 8 години тя се провежда при чудесни технически и битови условия в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Всяка година програмата на лекторията включва 4 различни лекции по 2 учебни часа, разпределени в два последователни дни. Лекторията е популярна, като средно се посещава от около 50 учители, почти изцяло жени. Понякога между участниците има и ученици от горните класове на гимназиите, както и студенти по физика.

Темите в лекторията са много разнообразни. Те съдържат както „класически” , така и модерни приложения на физиката и на други науки в медицината. Лектори са учени и преподаватели от различни области – физици, лекари, инженери, химици, биолози, професионално свързани с медицината. Участието на лекторите и на учителите е безплатно.