Мисия

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел.

Целите на фондацията са:

  • Да допринася за осигуряване на качеството и безопасното използване на йонизиращите лъчения в медицинската диагностика и лечението.
  • Да действа целенасочено за информиране на населението за ползата и риска от използването на йонизиращи лъчения.
  • Да подпомага развитието на медицинската радиологична физика и на медицинските физици в България.