Учредители

Фондация “Рьонтген” е учредена през януари 2010 г. от водещи български медицински физици и инженери, с дългогодишен опит в лъчелечението, нуклеарната медицина, рентгеновата диагностика и радиационната защита.

Атанас Георгиев Караджов

Атанас Георгиев Караджов

Борислав Панайотов Константинов

Борислав Панайотов Константинов

Венцеслав Стоянов Тодоров

Венцеслав Стоянов Тодоров

Евдокия Александрова Томова – Костова

Евдокия Александрова Томова – Костова

Женя Начкова Василева

Председател

Женя Начкова Василева

Здравко Петков Бучаклиев

Здравко Петков Бучаклиев

Нели Цонева Гешева

Нели Цонева Гешева

Петър Иванов Триндев

Петър Иванов Триндев

Роберт Курт Попиц

Роберт Курт Попиц