Международна конференция „Радиационна защита в медицината”
Ривиера, Варна
30 май - 2 юни 2014 г.
www.rpm2014.org

Международна конференция „Радиационна защита в медицината”
Ривиера, Варна
1-3 септември 2010 г.
http://rpm2010.roentgen-bg.org