ТЕМАТИЧЕН КУРС „КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ,
ОПТИМИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО”


7 и 8 декември 2011 г. - лекционен курс за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински инженери и други специалисти с интереси в областта;
9 декември 2011 г. - практическа сесия за медицински физици;

С подкрепата на: Международна агенция за атомна енергия, в рамките на регионален проект RER/9/093
Организатори: НЦРРЗ, УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, Българска асоциация по радиология, Фондация „Рьонтген”
Брой участници: Без ограничение за лекциите на 7 и 8 декември, до 20 участници в практическата сесия на 9 декември
Кредитиране: Кредитиран като форма на продължителна квалификация за лекари (27 кредитни точки) и рентгенови лаборанти. Останалите регитрирани участници ще получат удостоверение
Работен език: Английски и български
Лектори: Dr. Raija Seuri – рентгенолог; педиатричен рентгенолог, Helsinki University Central Hospital, Finland;
Elly Castellano, PhD – медицински физик, Royal Marsden Hospital, London, UK;
доц. Женя Василева – медицински физик, Национален център по радиобиология и радиационна защита;
д-р Дора Златарева – рентгенолог, УМБАЛ „Александровска”
Място на провеждане: 7 и 8 декември – УМБАЛ „Александровска”, зала „Янко Добрев”; Втори хирургичен блок, II етаж;
9 декември – УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
Такса за участие: 50 лв. за участие в лекционния курс на 7 и 8 декември и допълнително 50 лв. за участие в практическата сесия; Студенти и специализанти в системата на СДО заплащат само таксата за издаване на удостоверение за кредитни точки, ако желаят да получат такова
Ръководител на курса: доц.Ж. Василева, тел. (02) 9531733, 0887989659
Регистрация на адрес: training@roentgen-bg.org, чрез изпращане на попълнена форма за регистриране


ПРОГРАМА на лекционния курс на 7 и 8 декември


Място: УМБАЛ „Александровска”, зала „Янко Добрев”, Втори хирургичен блок, II етаж

7 декември, сряда

8:30-9:15 Регистрация  
9:15-9:30 Откриване  
9:30-10:00 Формиране на образа при КТ, поколения КТ Женя Василева
10:00-10:30 От срез по срез до многосрезово скениране:
технологии и физични аспекти на MSCT
Elly Castellano
Пауза
11:00-11:40 Да разберем кои параметри определят качеството на образа при КТ Elly Castellano
11:40-12:10 Доза на паци ента при КТ – как се определя и за какво служи? Женя Василева
12:10-12:50 Многосрезовите КТ в клиничната практика Raija Seuri
Обедна почивка
14:00-14:40 Защо дозата на нашата КТ уредба е толкова висока и как да я намалим: подходи за оптимизация Elly Castellano
14:40-15:20 КТ на торакса – кога, как, с какъв протокол? Raija Seuri
Пауза
15:40-16:20 Модулация на анодния ток и намаляване на дозите: как работи системата за автоматичен контрол на експонацията Elly Castellano
16:20-17:00 КТ на корем и таз – кога, как, с какъв протокол? Raija Seuri

8 декември, четвъртък

9:00-9:30 Влияе ли изборът на реконструиращ филтър върху дозата и качеството на образа? Elly Castellano
9:30-10:15 КТ на глава – кога, как, с какъв протокол? Дора Златарева
Пауза
10:40-11:25 Кардио КТ – технология и протоколи Elly Castellano
11:25-12:10 КТ при децата – кога и как? Raija Seuri
12:10-12:40 Случай от практиката: дози на децата при една КТ уредба Elly Castellano
Обедна почивка
14:00-14:45 Дози при КТ изследвания на децата – примерът на Скандинавските и Балтийските страни Raija Seuri
14:45-15:30 Нови разработки и нови методи за КТ Elly Castellano
Пауза
16:00-16:30 Купуваме нов компютърен томограф:
какво трябва да знаем?
Elly Castellano
16:30-17:00 Дискусия  


ПРОГРАМА на практическата сесия за медицински физици на 9 декември


Място: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

9 декември, петък
9:00-9:45 Контрол на качеството при КТ: параметри и методи Elly Castellano
9:45-10:30 Дозиметрия при КТ: фантоми, софтуер Десислав Стоянов/Женя Василева
Пауза
11:00-13:00 Контрол на качеството при КТ - практика  
Обедна почивка
14:00-16:00 Дозиметрия при КТ - практика  
16:00-16:30 Дискусия на резултатите  
16.30 Обобщение и закриване  

Изтегли регистрационната форма оттук.