“СЪС ЛУЧИТЕ, РЕНТГЕН ЩО ОТКРИ, ЧУДО НОВО ПРЕД СВЕТА ПРЕДСТАВИ: ТЪМНИТЕ ТЕЛА ПРОЗРАЧНИ ПРАВИ – ТАЙНА В МРАКА ВЕЧ НЕ МОЖЕШ СКРИ.”

“Рентгеновите лъчи”
Иван Вазов
27 февруари 1900