Фондация “Рьонтген” е учредена през януари 2010 г. от водещи български медицински физици и инженери, с дългогодишен опит в лъчелечението, нуклеарната медицина, рентгеновата диагностика и радиационната защита.

Атанас Георгиев Караджов
Борислав Панайотов Константинов
Венцеслав Стоянов Тодоров
Евдокия Александрова Томова – Костова Женя Начкова Василева Председател на фондацията
Здравко Петков Бучаклиев Нели Цонева Гешева Петър Иванов Триндев Роберт Курт Попиц