ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОТО
ОСНОВНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ В РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

Материалите в този уеб-сайт се предоставят за използване с учебна цел. При използването на тези материали в учебни пособия, реферати, публикации или други подобни разработки, задължително трябва да се цитира авторът и източникът.