ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ В МЕДИЦИНАТА
ФИЗИКАТА В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И МЕДИЦИНСКИТЕ ФИЗИЦИ В НЕГО
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФИЗИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Материалите в този уеб-сайт се предоставят за използване с учебна цел. При използването на тези материали в учебни пособия, реферати, публикации или други подобни разработки, задължително трябва да се цитира авторът и източникът.